Wednesday, 28/09/2022 - 23:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018

Nội bộ nhà trường đoàn kết, có ý thức tham gia đóng góp xây dựng và giúp đỡ nhau trong công tác, luôn kết hợp giữa giáo dục với các phong trào thi đua của ngành phát động, cụ thể là phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kết hợp các phong trào được phát động trong năm học;...

PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 


Số:/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vạn Phái, ngày 09 tháng 9 năm 2017

 

   

KẾ HOẠCH

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          I. Chỉ thị nhiệm vụ năm học-yêu cầu của các cấp quản lí

Thực hiện công văn số 7641/GDTrH ngày 2 tháng 8 năm 2001 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 614/GDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của nhà trường, Trường THCS Vạn Phái xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

          II . Đặc điểm - tình hình nhà trường

1. Thuận lợi

Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn trở lên. Đa số giáo viên có ý thức kỷ luật, nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường, có trách nhiệm trong các công việc được giao.

Nội bộ nhà trường đoàn kết, có ý thức tham gia đóng góp xây dựng và giúp đỡ nhau trong công tác, luôn kết hợp giữa giáo dục với các phong trào thi đua của ngành phát động, cụ thể là phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kết hợp các phong trào được phát động trong năm học;...

Nền nếp dạy và học của nhà trườ­ng được cán bộ giáo viên và học sinh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt, tập trung nâng cao chất lư­ợng đại trà và mũi nhọn, lấy kết quả dạy và học làm nhiệm vụ trung tâm của nhà trườ­ng.

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có nhiều kinh nghiệm, sát sao các phong trào hoạt động và tình hình của lớp được phân công.

2.  Khó khăn

Một số HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, thiếu sự quan tâm của phụ huynh.

Tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc tổ chức buổi sinh hoạt NGLL còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến chất lượng của buổi sinh hoạt.

          III.  Đặc điểm chung của môn GDNGLL

1.  Vị trí, vai trò của HĐGDNGLL

Trong hoạt động dạy học, bên cạnh việc hướng dẫn HS thu thập những kiến thức khoa học các môn học, còn phải hình thành cho HS những kỹ năng trong các hoạt động, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, kỹ năng làm việc khoa học. Tổ chức HĐGDNGLL có vị trí quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức và hình thành những kỹ năng trên cho học sinh.

2.  Mục tiêu, nhiệm vụ của HĐGDNGLL

Rèn luyện những kỹ năng cơ bản và cần thiết đối với HS lứa tuổi THCS, như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của bản thân. Củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, trong lao động và công việc của tập thể.

Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, và hoạt động xã hội, hình thành cho HS có tình cảm chân thành, có niềm tin trong cuộc sống, có lòng yêu quê hương đất nước và có thái độ, hành vi đúng đắn với các hiện tượng của tự nhiên và xã hội.

Củng cố và khắc sâu những kiến thức khoa học, các môn học, mở rộng và nâng cao sự hiểu biết về các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức và kinh nghiệm hoạt động tập thể và hoạt động trong đời sống hàng ngày.

 Nâng cao nhận thức, hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích luỹ thêm kinh nghiệm giao tiếp và hoạt động tập thể, chuẩn bị tâm thế cho năm học cuối cấp trung học cơ sở.

 Rèn luyện và phát triển những kĩ năng cơ bản đã được học ở các năm trước, trau dồi nâng cao ở những năm sau.

Xây dựng các chương trình hoạt động cho từng tháng theo từng chủ điểm.

          Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các lớp.

          Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu giáo dục: tạo môi trường thân thiện, thương yêu, giúp học sinh hăng say học tập, giúp đỡ về tinh thần và vật chất đối với những học sinh khó khăn, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức Bác Hồ cho học sinh.

Nâng cao ý thức bảo vệ các công trình văn hoá, di tích lịch sử của địa

phương, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường

trong khu dân cư và nơi công cộng.

          IV.  Nội dung chương trình HĐGDNGLL

1. Tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần do BGH và TPT, lớp trực tuần chịu trách nhiệm tổ chức, nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động và thực hiện nền nếp của tuần trước, đồng thời đề ra công việc và nhiệm vụ cần thực hiện trong tuần.

2. Tiết sinh hoạt Đội do TPT và giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức,  thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nhiều hình thức, như hát, kể chuyện, đọc thơ, tổ chức các trò chơi dân gian...

3. Tiết sinh hoạt cuối tuần do GVCN lớp xây dung nội dung, hình thức, nhận xét đánh giá kết quả đạt được của lớp, của cá nhân HS trong tuần và đề ra công việc trong tuần tiếp theo. Tiết sinh hoạt của tuần cuối tháng dành cho nội dung sinh hoạt Đội với nội dung do Đội hướng dẫn.

4. Thực hiện đầy đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/ tháng, theo quy định của Bộ giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐGDNGLL

Năm học 2017 - 2018

 

Tháng

Chủ điểm

Khối thực hiện

Nội dung hoạt động

8

Truyền thống nhà trường

6, 7, 8, 9

Bình bầu ban cán sự lớp.

9

Khối 6+7

- Học tậpnội quy nhà trường, tìm hiểu tiểu sử trường THCS Vạn Phái.

Khối 8+9

- Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8, 9.

Cả 4 khối

- Thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường.

-Đại hội chi đội - Thảo luận thống nhất chỉ tiêu năm học - Bầu BCH chi đội.

10

Chăm ngoan học giỏi

Cả 4 khối

- Phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân

Khối 6+7

- Trao đổi thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.

Khối 8

- Thảo luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”.

Khối 9

- Tham luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”.

11

Tôn sư trọng đạo

Cả 4 khối

- Tổ chức lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt”

Khối 6+7

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Khối 8+9

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

12

Uống nước nhớ nguồn

Cả 4 khối

- Nghe giới thiệu truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước

- Tập các bài hát về anh bộ đội cụ Hồ.

Cả 4 khối

- Thi tìm hiểu về các anh hùng củaQuân đội nhân dân Việt Nam.

- Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

01&02

 

Mừng Đảng, mừng xuân

 

 

Khối 6

- Mùa xuân và truyền thống văn hóa quê hương, đất nước.

- Tổ chức liên hoan chủ đề "Em là mầm non của Đảng".

- Tích hợp bài “Hai tấm huân chương cao quý” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 6.

Khối 7

- Mùa xuân và truyền thống văn hóa quê hương, đất nước

- Tổ chức liên hoan chủ đề "Em là mầm non của Đảng".

- Tích hợp bài “Ít địch nhiều, yếu đánh mạnh” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 7.

Khối 8

- Thi tìm hiểu về Đảng

- Tổ chức liên hoan chủ đề "Em là mầm non của Đảng"

Khối 9

- Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển đất nước

- Tổ chức liên hoan chủ đề "Em là mầm non của Đảng".

- Tích hợp bài “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 9.

3

 

Tiến bước lên Đoàn

Khối 6,7,8,9

- Mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3

- Vui văn nghệ, thể thao, hội vui học tập chào mừng ngày thành lập Đoàn

4

 

Hòa bình và hữu nghị

Khối 6

 

- Hội vui học tập

- Hát mừng ngày chiến thắng 30/4

 

Khối 7

- Hát mừng ngày chiến thắng 30/4

- Hội vui học tập

Khối 8

- Học sinh với các vấn đề toàn cầu

- 30/4 ngày lịch sử đáng nhớ

Khối 9

- Hội vui học tập

- Hát mừng ngày chiến thắng 30/4

5

 

 

Bác Hồ kính yêu

 

Khối 6

- Bác Hồ với thiếu nhi

- Chúng em hát về Bác Hồ.

- Tích hợp bài “Nghĩa nặng tình sâu” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 6.

Khối 7

- 5 điều Bác Hồ dạy

- Hát về Bác Hồ kính yêu.

- Tích hợp bài “Dù mưa hay nắng” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 7.

Khối 8

- Bác Hồ với thiếu nhi

- Chúng em hát về Bác Hồ.

- Tích hợp bài “Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 8

Khối 9

- Thảo luận về chủ đề Bác Hồ với thanh niên

- Văn nghệ mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

- Tích hợp bài “Kinh nghiệm là vốn quý” (sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống) lớp 9.

6+7+8

Hè vui, khỏe, bổ ích

Bàn giao học sinh cho địa phương

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Minh Thắng

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài

 

 

 

 

 

 

 

          V. Biện pháp thực hiện

1. Thành lập và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo HĐGDNGLL

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Thị Huệ

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Lê Minh Thắng

Phó Hiệu trưởng

Phó ban chuyên môn

3

Nguyễn Thị Hoài

Tổng phụ trách

Phó ban hoạt động

4

Lê Thị Thu Hà

P.CT Công Đoàn

Thành viên

          Ban chỉ đạo HĐGDNGLL xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, để có hướng hoạt động phù hợp, hình thức tổ chức phong phú, thu hút được nhiều HS tham gia.

2. Công tác tham mưu chỉ đạo

2.1. Phân công GVCN phụ trách tổ chức hoạt động cho từng lớp, GVCN thống nhất trong khối để lựa chọn nội dung sinh hoạt và hình thức tổ chức cho mỗi buổi. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lớp ngay từ đầu năm học.

          2.2. Chỉ đạo TPT tổ chức nghiêm túc các tiết chào cờ đầu tuần và tiết SHĐ với nội thiết thực, trong đó chú trọng đến công tác đánh giá kết quả của các hoạt động của tuần trước và triển khai công việc trong tuần và trong tháng, kết hợp với sinh hoạt văn hoá văn nghệ của các lớp với nhiều hình thức phong phú  tạo không khí nhẹ nhàng phấn khởi cho học sinh.

2.3. Chỉ đạo đổi mới về phương thức tổ chức tổ chức HĐGDNGLL phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện nay, cụ thể là:

- Tổ chức sinh hoạt phải phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và khả năng của HS.

- Cần phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS

- Hình thức tổ chức phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của nhà trường, thu hút được nhiều HS tham gia.

- Sau mỗi buổi sinh hoạt phải có kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của nội dung sinh hoạt và phù hợp với năng lực của HS. Kết quả đánh giá HĐNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm học sinh.

- Tất cả các tiết HĐGDNGLL đều phải có kế hoạch cụ thể, có giáo án của GVCN. Kế hoạch, giáo án phải xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động, hình thức tổ chức, địa điểm và lực lượng tham gia.

- Các hoạt động theo chủ điểm từng tháng kết hợp với chủ đề tự chọn, mỗi chủ điểm giáo dục gắn với một ngày kỷ niệm lịch sử trong tháng. Hoạt động tự chọn được bố trí trong chương trình giúp nhà trường có thêm những hình thức hoạt động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

2.4. Tham mưu với nhà trường, Hội cha mẹ học sinh đầu tư thêm kinh phí để mua sắm trang thiết bị, mua phần thưởng động viên cá nhân và tập thể có thành tích cao trong phong trào HĐGDNGLL

 Trên đây là toàn bộ nội dung Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường THCS Vạn Phái  năm học 2017-2018. Yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên nghiên cứu thực hiện tốt kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để bc);

- Tổ chuyên môn, Đội TN (để t/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Thắng

 

 

 

Tác giả: Lê Minh Thắng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 25
Tháng 09 : 1.489
Năm 2022 : 7.838