Wednesday, 28/09/2022 - 22:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2017 - 2018

- Thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 9 với thời lượng 9 tiết/năm học; 1 tiết/ tháng, mỗi tháng 01 chủ đề theo quy định cụ thể tại Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ- BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 


Số:/ KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vạn Phái, ngày 23 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động  giáo dục hướng nghiệp năm học 2017 - 2018

 

 


PHẦN THỨ NHẤT

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

            I. Chỉ thị nhiệm vụ năm học-yêu cầu của các cấp quản lí

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 614/GDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của nhà trường, Trường THCS Vạn Phái xây dựng kế hoạch Hoạt động  giáo dục hướng nghiệp năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

II. Đặc điểm - tình hình nhà trường

1. Đặc điểm

* Về học sinh: Năm học 2017 - 2018 trường THCS Vạn Phái có 493 em học sinh được biên chế thành 14 lớp cụ thể như sau:

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

Con dân tộc

Con TB - LS

6

4

146

67

5

 

7

4

143

66

3

 

8

3

93

41

1

 

9

3

110

63

1

1

Tổng

14

492

237

10

1

* Về cán bộ giáo viên: Tổng số 29 cán bộ giáo viên

- Trong đó:

                   + Ban giám hiệu: 2;  Nữ: 02

      + Kế toán: 01

                   + Văn phòng: 01

                   + Y tế học đường: 01

                   + Phụ trách thư viện: 01

                   + Thiết bị - Phổ cập - Tổng phụ trách: kiêm nhiệm

  2. Một số thuận lợi khó khăn

a. Thuận lợi

          - Được sự quan tâm, đầu tư xứng đáng của ngành, địa phương.

          - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đã có đủ các phòng chức năng; phòng học sạch sẽ, thoáng mát.

          - Nhận thức của nhân dân đối với việc học tập và hướng nghiệp của học sinh có những chuyển biến đáng kể.

          - Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, thống nhất, có ý thức tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

          - Tập thể sư phạm đoàn kết, gắn bó, có tinh thần trách nhiệm, đội ngũ giáo viên trẻ ham học hỏi có ý thức vươn lên trong công tác chuyên môn.

          - Các em học sinh ngoan, có truyền thống hiếu học từ trước đến nay.

b. Khó khăn

          - Đa số học sinh chưa có ý thức định hướng nghề.

          - Thiết bị phục vụ giảng dạy, sách giáo viên, sách tham khảo chưa đủ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

          - Đa số học sinh còn chưa có điều kiện tiếp xúc với các thông tin về lao động, việc làm trên địa bàn.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1. Nhiệm vụ trọng tâm

           * Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục Hướng nghiệp theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            - Thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 9 với thời lượng 9 tiết/năm học; 1 tiết/ tháng, mỗi tháng 01 chủ đề theo quy định cụ thể tại Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ- BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

          - Hoạt động hướng nghiệp phải dạy tích hợp. Nội dung tích hợp phải sát thực tiễn địa phương; cần tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường tiếp sau tốt nghiệp THCS (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động.

          - Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo lớp; đa

dạng các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục như: giao cho học sinh điều tra, thu thập thông tin về nghề và cơ sở đào tạo; thảo luận nhóm về các chủ đề hướng nghiệp; tham quan các cơ sở sản xuất và đào tạo; giao lưu với những gương điển hình, tìm hiểu về một chủ đề.

          * Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, coi trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

          - Giáo dục hướng nghiệp là quá trình giáo dục điều chỉnh động cơ chọn nghề cho học sinh giúp học sinh lựa chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân trên cơ sở những nghề xã hội đang có nhu cầu nhân lực.

          - Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông góp phần phân luồng, chuẩn bị cho học sinh lớp 9 lựa chọn tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân và yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và cả nước.

          2. Thực hiện dạy Giáo dục hướng nghiệp: Đ/c Nguyễn Thị Huệ

3. Phương thức thực hiện:

a. Soạn theo phân phối chương trình

b. Giảng dạy theo chuyên đề, với thời lượng 3 tiết/buổi/lớp.

4. Nội dung chương trình:

Nội dung giảng dạy

Ghi chú

1

Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

 

2

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

 

3

Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình

 

4

Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 

5

Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương

 

6

Hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung ương & địa phương

 

7

Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

 

8

Tư vấn chọn nghề

 

9

Thông tin về thị trường lao động

 

          5. Đánh giá xếp loại

          - Học sinh tham gia hoạt động hướng nghiệp được đánh giá về nhận thức (kiến thức, kỹ năng, thái độ) và được xếp theo 4 loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Đánh giá này không tham gia xếp loại học lực.

* Nội dung đánh giá:

          - Cần đánh giá kết quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh trên cả 3 mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt được.

Có 4 mức độ đánh giá kết quả học tập của học sinh như sau:

Loại tốt:

          - Có hiểu biết tốt về nội dung các chủ điểm giáo dục hướng nghiệp.

          - Đạt được các kỹ năng cần thiết của hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở mức độ thành thạo.

          - Tích cực, hăng hái tham gia và đạt hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp của tập thể

          - Có sự chuyển biến tốt về nhận thức cá nhân, về lựa chọn nghề trong quá trình học tập.

Loại khá:

          - Hiểu biết về nội dung các chủ điểm chưa ở mức độ đầy đủ, nhưng có ý thức tìm hiểu bổ sung hiểu biết của mình.

          - Đạt được phần lớn kỹ năng theo yêu cầu nhưng chưa thành thạo.

          - Tích cực tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp có ý thức tìm hiểu nghề nhưng hiệu quả chưa cao

Loại trung bình:

          - Hiểu biết về nội dung các chủ điểm giáo dục hướng nghiệp ở mức độ thấp tuy có cố gắng.

          - Đạt được một nửa các kỹ năng theo yêu cầu.

          - Tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp chưa đều đặn, chưa cố gắng

Loại yếu:

          - Là những học sinh hầu như chưa nhận thức được tầm quan trọng giáo dục hướng nghiệp với bản thân. Do vậy, những học sinh này thiếu ý thức tập thể, ít tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hiểu biết những nội dung chủ điểm kém và không đạt được kĩ năng theo yêu cầu.

          6. Việc kết quả đánh giá: Theo dõi trong sổ chủ nhiệm, không ghi sổ riêng.

PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

          - Thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp: Do đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách 

          Gồm:

                1. Bà Lê Minh Thắng - Phó Hiệu trưởng

                2. Bà Nguyễn Thị Huệ - GV dạy hướng nghiệp khối lớp 9

                3. Bà Nguyễn Thị Mận - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A.

                3. Bà Trần Thu Trang - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B

                4. Bà Lê Thị Phương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C

          - Kết hợp với các trường, cơ sở đào tạo nghề (trường trung cấp nghề Nam Thái Nguyên, trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ...) cung cấp những hiểu biết cơ bản cho học sinh về điều kiện làm việc, học tập và đầu ra cho học sinh khi tốt nghiệp khoá đào tạo tại các cơ sở trên.

          - Mỗi thành viên trong tổ tư vấn hướng nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, kế hoạch sẽ được hiệu trưởng trực tiếp duyệt.

          - Giáo viên dạy hướng nghiệp phải có khả năng diễn đạt tốt, thường xuyên tự nghiên cứu và phải nắm vững xu thế phát triển nghề trong xây dựng hiện nay đặc biệt là những nghề ở địa phương để tư vấn chọn nghề học sinh.

          - Giáo viên được phân công giảng dạy môn giáo dục hướng nghiệp phải thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục hướng nghiệp của Bộ giáo dục ban hành và dạy đúng thời khoá biểu của nhà trường.

          Tư vấn hướng nghiệp được lồng chép trong các hoạt động và trong cả tiết dạy chính khoá, sinh hoạt lớp.

 

 

 

Nơi nhận:

- Tổ tư vấn hướng nghiệp (t/h);

- Lưu: VT, CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Minh Thắng

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 25
Tháng 09 : 1.483
Năm 2022 : 7.832