Với tinh thần trách nhiệm và đảm bảo an toàn sức khỏe học đường, các thầy cô đã hăng say làm việc rất khẩn trương và nghiêm túc