Wednesday, 28/09/2022 - 22:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh phải tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid 19 năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo số 10/UBND-GDĐT ngày 05/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã Phổ Yên về việc tạm thời cho học sinh dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

 

 

PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 
  
 

Số: 12/KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Vạn Phái, ngày 05 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh phải tạm dừng đến trường

để phòng, chống dịch Covid 19 năm học 2021-2022

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo số 10/UBND-GDĐT ngày 05/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã Phổ Yên về việc tạm thời cho học sinh dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của giáo viên, học sinh của nhà trường.

Trường THCS Vạn Phái xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh phải tạm dừng đến trường (từ 06/01/2022 cho đến khi có thông báo) để phòng, chống dịch Covid 19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm, tình hình nhà trường

1. Cán bộ, giáo viên:

Tổng số 36, trong đó:

- Biên chế: 30 người, hợp đồng 6 giáo viên.

+ Ban giám hiệu: 02 (01 Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng)

+ Giáo viên: 24

+ Nhân viên: 04 (01 nhân viên Kế toán, 01 Y tế, 01 Văn thư, 01 nhân viên thư viện).  

+ Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 02; Đại học: 26; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 0.

- Hợp đồng: 6 giáo viên (6 trình độ đại học).

- Được biên chế theo 3 tổ.

+ Tổ Khoa học tự nhiên: 16 đ/c (11 trong biên chế, 3 hợp đồng).

+ Tổ Khoa học xã hội: 17 đ/c (13trong biên chế, 3 hợp đồng).

+ Tổ Văn phòng: 3 đ/c

          2. Học sinh:

Tổng số có 634 em, biên chế 16 lớp.

 

 

Số lớp

Số HS

Nữ

Con dân tộc

Khuyết tật

6

4

172

75

10

2

7

4

175

76

7

1

8

4

138

73

5

1

9

4

149

70

3

1

Tổng

16

634

294

25

5

 

 

 

 

3. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: 100% CB, GV, NV có máy tính và điện thoại thông minh, được tập huấn và có khả năng ứng dụng các phần mềm có thể ứng dụng trong dạy trực tuyến.

- Khó khăn: Số lượng học sinh có máy tính rất ít. Nếu tính cả điện thoại thông minh là 100% HS có phương tiện. Tuy nhiên điện thoại thông minh là của bố hoặc mẹ và thường xuyên cầm đi làm ca nên việc nên thời gian ở nhà để cho con em sử dụng điện thoại và máy tính là rất khó khăn… Hơn nữa là trình trạng nhà có hai, ba anh, chị, em đều phải tham gia học trực tuyến nhưng nhà chỉ có 2-2 điện thoại...

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Giúp học sinh được tiếp tục học theo chương trình giáo dục phổ thông (do nhà trường xây dựng theo quy định) và đảm bảo tiến độ chương trình trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy

học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận và thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng, lựa chọn học liệu và thiết kế bài dạy trực tuyến; tạo các nhóm zalo, phòng học trực tuyến theo lớp chủ nhiệm hoặc môn học, tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra cũng như các yêu cầu theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ

huynh học sinh qua Smats hoặc giáo viên giao tài liêu bằng hình thức phù hợp.

- Đối với cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến (máy tính, điện thoại thông minh, đường truyền mạng..); giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên, thường xuyên liên lạc với giáo viên để trao đổi thông tin hai chiều.

III. Đối tượng và nội dung học

1. Đối tượng

100% học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trường THCS Vạn Phái năm học 2021-2022.

2. Nội dung

Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của nhà trường và các cấp quản lý.

3. Phân công chuyên môn, thời khoá biểu

(Đính kèm cụ thể)

IV. Thời gian và hình thức dạy học

1. Thời gian

- Từ 06/01/2022 đến khi có thông báo của cấp trên cho học sinh quay lại trường học tập trực tiếp.

+ Giáo viên giao bài, dạy bài mới và đề ra yêu cầu của bộ môn mình phụ trách cho học sinh qua zalo, smat, zoom, teams, google meet... Có sự giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh để hoàn thành chương trình giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.

+ Khuyến khích các hình thức dạy học qua trực tuyến, truyền hình.

- Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Do BGH và giáo viên thống nhất cho phù hợp (Theo thời khoá biểu).

2. Hình thức dạy học

Dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, giao bài tập, dạy bài mới và kiểm tra đánh giá qua zalo, facebook, phòng học trực tuyến teams, google meet, zoom…

V. Yêu cầu về bài học

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GDĐT bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.

VI. Đánh giá kết quả học tập

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail, trong phòng học trực tuyến… cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Đối với BGH

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid 19, dạy học trực tuyến.

- Xây dựng thời khóa biểu dạy học, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

-  Sử dụng Smats để thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt và sơ duyệt bài của giáo viên trong tổ khi thực hiện.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải).

- Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

3. Đối với giáo viên

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học;

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Giáo viên: xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. Giáo viên gửi đường link các tiết dạy cho BGH để tiện theo dõi quá trình dạy và học.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra,

đôn đốc việc học của học sinh lớp chủ nhiệm; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học; chủ động phối hợp

với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh. Báo cáo tình hình học tập của lớp chủ nhiệm cho BGH (đc Thắng) và cuối mỗi buổi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid 19 từ 06/01/2022 đến khi có thông báo về việc cho học sinh trở lại trường học tập trực tiếp, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

    

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TX Phổ Yên;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Tổ CM,

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lương Tiến Dũng

 

Tác giả: Lê Minh Thắng
Nguồn:thcsvanphai.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 25
Tháng 09 : 1.487
Năm 2022 : 7.836