Hội thu phong trào "Hũ gạo tình thương - Tiêp sức đến trường" năm học 2017 - 2018

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” và “Giúp bạn đến trường - Hướng tới tương lai”; phát huy kết quả đã đạt được của phong trào trong các năm học trước, Liên đội THCS Vạn Phái đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” năm học 2017 - 2018 tới toàn thể giáo viên phụ trách và các em đội viên toàn Liên đội.