Tuesday, 04/10/2022 - 20:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

BÁO CÁO Về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

         PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 
  

Số:              /BC-THCS

                                               Cộng hÒA Xã hội chủ nghĩa Việt nam

                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                                                            Vạn Phái, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

          

1. Đặc điểm nhà trường

Cán bộ, giáo viên: Tổng số 32, trong đó:

- Ban giám hiệu: 02 (01 Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng)

- Giáo viên: 26

- Nhân viên: 04 (01 nhân viên Kế toán, 01 Y tế, 01 Văn thư, 01 nhân viên thư viện).   

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 02; Đại học: 27; Cao đẳng: 03; Trung cấp: 0.

- Được biên chế theo 3 tổ: Tổ Khoa học tự nhiên: 14 đ/c; Tổ Khoa học xã hội: 15 đ/c; Tổ Văn phòng: 3 đ/c

          2. Công tác tổ chức quán triệt Nghị quyết

- Nhà trường Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của nhà trường. Triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về kế hoạch chuyển đổi số và học tập Nghị quyết số 01-NQ/TU.

- Thời gian: Ngày 04/2/2021.

- Hình thức tổ chức: N trường nghiên cứu, triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua hôp thư điện tử nội bộ. Để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc học tập Nghị quyết thì nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bài thu hoạch và nộp về BGH nhà trường trước ngày 08/2/2021.

- Số cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập Nghị quyết: 32/32, tỷ lệ

100%.

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi

           - Nhà trường có 01 phòng Tin học gồm 16 máy tính có kết nối internet phục vụ cho dạy và học; 06 máy vi tính phục vụ các phòng làm viêc; có 02 máy tính xách tay GV có thể mượn tra cứu tài liệu và dạy các tiết học có ứng dụng CNTT.

         - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên và Phòng GDĐT TX Phổ Yên; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng

 về CNTT và sử dụng các phần mềm trong nhiều năm qua và từ  đầu năm học 2020-2021.

          - Đội ngũ giáo viên, nhân viên bước đầu đã có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nắm bắt về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để ứng dụng vào dạy học và quản lý.

          - 100% giáo viên, nhân viên có máy tính để làm việc.

b. Khó khăn

           - Chuyển đổi số là vấn đề khó nên còn một số GV, NV chưa am hiểu nhiều, chưa vận dụng tốt vào giảng dạy và quản lý nên việc truy cập, khai thác thông tin, sử dụng các phần mềm còn hạn chế.

          - Thời gian chỉ đạo học tập Nghị quyết số 01-NQ/TU của cấp trên vào lúc

dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên nhà trường không tổ chức học tập

tập trung được.

3. Những kiến nghị, đề xuất

- Về hạ tầng:  Đầu tư về cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Đầu tư cho nhà trường thêm một số máy vi tính.

- Về đội ngũ: Tiếp tục mở các lớp tập huấn công tác chuyển đổi số, ƯDCNTT có hiệu quả.

Nơi nhận:

-  Phòng GDĐT (báocáo);

-  Website trường;

-  Lưu:VT.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

Tác giả: Lê Minh Thắng
Nguồn:thcsvanphai.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 82
Tháng 10 : 782
Năm 2022 : 8.712